สำหรับน้องๆเพื่อนๆ ที่สนใจเพลงชาติไทยนั้น อาจกำลังมองหาโน้ตดนตรีสำหรับบรรเลงเพลงชาติด้วยตัวเอง แน่นอนว่าโน้ตแท็บหรือจะเป็นคอร์ดต่างๆย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดเครื่องดนตรี แต่สิ่งที่เป็นกลางที่สุดในการสื่อสารเพลงสำหรับนักดนตรีทั่วโลกเพราะเข้าใจทั้งตัวโน้ตและเครื่องดนตรีที่ตัวเองใช้โน้ตเพลงชาติไทยชุดนี้ จึงเหมาะกับนักดนตรีและเครื่องเล่นทุกประเภทครับ

ไปชมกันเลยกับโน้ตเพลงชาติไทย ที่สามารถนำไปประยุกต์ ไม่ว่าจะฝึกร้องเพลง หรือเล่นเครื่องดนตรีต่างๆได้ตามใจชอบ

โน้ตเพลงชาติไทย

สำหรับใครที่จะเอาโน้ตฉบับตัวหนังสือพี่เพลงชาติก็มีให้เช่นกันครับ

ดนตรี ดดมซ ซซล ทดํรํมํ, ดํดํลซ ลทดํมํ ดํรํดํดํ ดํดํดํ
ดดมซ – ซซล ซฟลซ – – – ม
มฟมร – – – ร รรมร – – ดด
ดดมซ – ซซล ซฟลซ – – – ม
ซลทล – – – รํ – ลทล – – ซซ
ซซลซ – – มร – ฟลซ – มรด
ดดมร – รรล – ทลซ – – – –
ดดมซ – ซซล – ทดํรํ – – – มํ
ดํดํลซ ลทดํมํ ดํรํดํดํ – ดํดํดํ

สำหรับเพื่อนๆ หรือน้องๆที่ต้องการดูโน้ตสำหรับเครื่องดนตรีหลายๆชนิดสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่โน้ตและคอร์ดเพลงชาติไทยนะครับ จะพยายามหาโน้ตทุกแบบหรือคอร์ดสำหรับเครื่องดนตรีต่างๆมาลงให้ครบถ้วนมากที่สุดครับผม

บทความลิขสิทธิ์โดย เพลงชาติ.com ครบเครื่องเรื่อง “เพลงชาติไทย”