โคลงสี่สุภาพเพลงชาติไทย นั้นพี่เพลงชาติพบเจอมาแต่คาดว่าไม่มีการระบุผู้ประพันธ์ไว้ หากเพื่อนๆน้องๆ หรือผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลสามารคติดต่อเข้ามาช่วยเหลือกันได้นะครับ จะได้ทราบว่าใครคือเจ้าของบทกวีบทนี้กันแน่

โคลงสี่สุภาพเพลงชาติไทยฉบับนี้อีกเป็นหนึ่งงานกวีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงชาติไทย แล้วนำมาประพันธ์เป็นโคลงสี่สุภาพ โดยเนื้อหากล่าวถึงชนชาติไทยมีมีอัธยาศัยเหมือนที่ปรากฏในเนื้อร้องเพลงชาติ คือ เป็นคนโอบอ้อมมีน้ำใจ และเปี่ยมด้วยความสามัคคี

กลมเกลียวร่วมเกี่ยวก้อย             ร้อยใจ

สมดั่งเพลงชาติไทย                    ขับร้อง

พร้อมจิตร่วมน้ำใจ                      เพื่อปู่ ย่าเฮย

เกียรติก่อประดับก้อง                  ปกป้องแดนสยาม

 

นามนี้รู้ทั่วทั้ง                              เขตคาม

เมืองที่มีแต่ความ                        โอบอ้อม

ยิ้มแย้มผุดทุกยาม                      เมื่อประสบ

อบอุ่นอิงอ่อนน้อม                      เพียบพร้อมทุกสมัย ฯ

จัดหาและรวบรวมโดย Wiki เพลงชาติไทย