ใต้หวันคนชอบจำสลับกับประเทศไทยจนกลายเป็นเรื่องขำขันทั้งในหมู่ชาวไทย หรือกระทั่งเก็บไว้เล่าให้แขกต่างชาติฟัง เมื่อมาถึงเรื่องเพลงชาติเราก็มาดูกันให้ชัดเจนดีกว่าครับว่าเพลงชาติไทยนั้นจะต่างกับเพลงชาติใต้หวันอย่างไร เพลงชาติของไต้หวันหรือที่เรียกว่า สาธารณรัฐจีน นั้นมีความแตกต่างจากเพลงชาติของประเทศอื่นๆ เพราะหากกล่าวถึงเพลงชาติแล้ว มักเป็นทั้งเพลงประจำชาติและอัญเชิญธงชาติขึ้นลงจากยอดเสา ตลอดจนใช้สำหรับบรรเลงเป็นสัญลักษณ์ของชาติทั้งในการต้อนรับ งานกีฬา แต่เพลงชาติไต้หวันหรือสาธารณรัฐจีน กลับแบ่งเป็น 2 แบบคือ เพลงธงชาติและเพลงชาติ จึงมีความน่าสนใจว่าต่างกันอย่างไร

เพลงธงชาติ ชื่อบอกชัดว่าเกี่ยวกับธงจึงเป็นเพลงที่ใช้สำหรับพิธีอัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและลงจากยอดเสา เพลงธงชาตินั้นประพันธ์คำร้องโดย ไต้ฉวนเซี่ยน ทำนองโดยหวงจื้อ แม้ว่าไม่ใช่เพลงชาติแน่เมื่อลงแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ สาธารณรัฐจีน ใช้ชื่อว่า จีนไทเป เพลงนี้ถูกใช้เป็นเพลงในสนาม ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงไทเป (ไต้หวัน) ทุกเช้าในพิธีเคารพธงชาติ จะมีการขับร้องทั้งเพลงชาติและเพลงธงชาติ พร้อมไปกับการชักธงชาติสาธารณรัฐจีนขึ้นสู่ยอดเสา

ส่วนที่ถือว่าเป็นเพลงชาติสาธารณรัฐจีนซึ่งคือไต้หวันเดิม (ปัจจุบันเกาะไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน) ชื่อเพลง “ซานหมินจูอี้” ในที่นี้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะเพลงนี้เพราะถือว่าเป็นเพลงชาติ ไม่ใช่เพลงธงชาติ

ซานหมินจูอี้ หมายถึงลัทธิไตรราษฎร์ เนื้อหาของเพลงชาติไต้หวัน กล่าวถึงวิสัยทัศน์และความหวังของรัฐชาติใหม่และประชาชนในรัฐนั้นจะเป็นจริงได้ด้วยการดำเนินตามหลักลัทธิไตรราษฎร์ ตามประวัติกล่าวว่า คำนี้มาจากคำพูดของท่าน ดร.ซุนยัดเซ็น บิดาแห่งการปฏิวัติประชาธิปไตยจีน

ไตรราษฎร์ หมายถึง หมินจู้จู่อี้ (ชาตินิยม) หมินฉวนจู่อี้ (ประชาธิปไตย) หมินเซิงจู่อี้ (สังคมนิยม) หรือ หลัก 3 ประการ แห่งประชาชน

แท้จริงแล้ว เพลงนี้ใช้ตั้งแต่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ จนท่านซุนยัดเซ็นถูกขับและหนีไปตั้งถิ่นฐานในไต้หวันเมื่อครั้งอดีต เพลงนี้จึงใช้เป็นเพลงชาติของไต้หวัน

เพลงชาติไต้หวันนี้มีเนื้อความสั้นๆ ตามคำแปลว่า
“ซานหมินจู่อี้  จุดหมายเรามี  เสรีอาณา  สันติ-สีมา ก้าวท้าสหายเรา

จงหยัดยืนมั่น  โรมรันรุกเข้า ตะวันดาราเร้า เฝ้าสัตย์กล้าหาญ ปกป้องแผ่นดิน

หนึ่งจินต์วิญญาณ  หนึ่งใจผสาน  หนึ่งผ่านสู่ชัย”

ด้วยเพลงนี้มาจากแนวคิดและอุดมการณ์ที่กำหนดโดยดร.ซุนยัดเซ็น นักปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตย จึงออกแนวปลุกใจให้คนลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ โดยต้องรวมใจให้เป็นหนึ่งและมีความแน่วแน่จึงจะก้าวสู่เส้นชัยอย่างที่ตั้งใจได้

ขณะที่เพลงธงชาติ กลับมีเนื้อหาออกแนวกลางๆ ชื่นชมรัฐทีมีความงดงาม และประชาชนมีความสามัคคี ทหารมีความกล้า เป็นต้น

นับเป็นความแปลกแตกต่างที่พบสำหรับเพลงชาติไต้หวัน เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำชาติอื่นต่างกับประเทศไทยนั่นเองครับ