รู้จักเพลงชาติไทยกันไปมากแล้ว วันนี้มาทำความรู้จักกับอีกเพลงชาติของประเทศเพื่อนบ้านเราหรือเวียดนามนั่นเอง เพลงชาติเวียดนามมีชื่อว่า เตี๋ยน เกวิน กา (Tien Quan Ca) แปลว่า “มาร์ชทหารเวียดนาม” ประพันธ์โดยเหงียน วัน กาว ในปีพ.ศ. 2487 และในปีรุ่งขึ้นได้ใช้เป็นเพลงชาติ และเมื่อมีการรวมประเทศเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2519 ก็ยังคงใช้เพลงนี้เป็นเพลงชาติ เพลงชาติของเวียดนามนั้น ฉบับเต็มมีเนื้อร้องแบ่งออกเป็นสองส่วน แต่ส่วนใหญ่จะนิยมร้องเฉพาะบทแรกเท่านั้น โดยเนื้อหาของเพลงชาติเวียดนาม ค่อนข้างจะเข้มข้นดุดันอยู่สักหน่อย เนื่องจากเป็นสไตล์เพลงมาร์ชทหาร ที่ต้องปลุกจิตวิญญาณของทหารหาญให้มีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงในการธำรงรักษามาตุภูมิอย่างพร้อมที่จะสละชีวิตของตนเพื่อแผ่นดิน

“หนทางสู่ความรุ่งเรืองของเราทอดทับ

บนซากศพของเหล่าศัตรู

มาฝ่าฟันความทุกข์ยากนานัปการ

แล้วร่วมสร้างที่มั่นต้านข้าศึกกัน

จงสู้เพื่อจุดมุ่งหมายของผองชน”

แม้ในบทที่ 2 ที่ไม่ค่อยนิยมร้อง ก็มีเนื้อหาเป็นไปในทำนองเดียวกัน คือปลุกขวัญกำลังใจของทหารให้มีความสามัคคี มุมานะที่จะร่วมกันต่อสู้เพื่อสร้างชีวิตใหม่

“จงลุกขึ้นสู้และทำลายโซ่ตรวนทิ้ง

เพราะเราต้องกล้ำกลืนฝืนทนต่อ

ความเคียดแค้นชิงชังมานานพอแล้ว

จงเตรียมพร้อมต่อการเสียสละทุกสิ่ง

เพื่อชีวิตอันรุ่งโรจน์ในภายหน้า”

อะไรเป็นเหตุบันดาลใจให้ผู้แต่งเพลงชาติเวียดนามใส่เนื้อหาเข้มข้นดุดันลงไปในเพลงชาติเพื่อกระตุ้นเตือนทุกคนในชาติเมื่อได้ฟัง จะรู้สึกฮึกเหิมและเปลี่ยนจากพลังแค้นที่อัดแน่นมาเป็นพลังใจที่พร้อมจะร่วมพัฒนาประเทศไปสู่ความรุ่งเรือง แม้จะต้องแลกกับชีวิต

จะว่าไปแล้ว ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้อันยาวนาน เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งเป็นประเทศในนามของอาณาจักรวันลาง เมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลทีเดียว

แต่หากเพ่งเฉพาะเจาะจงไปในช่วงปีใกล้ๆ กับที่เพลงชาติจะถือกำเนิดขึ้น ในช่วงปีพ.ศ. 2483 – 2497 โฮจิมินห์นำประชาชนต่อสู้กับฝรั่งเศสและพยายามกลับมามีอิทธิพล ทำให้เกิดสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดมินห์ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเหตุการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

กองกำลังเวียดมินห์ได้พามวลชนลุกขึ้นสู้ในทุกหัวเมืองของเวียดนาม เรียกกันว่า “การปฏิวัติเดือนสิงหาคม” และได้รับชัยชนะ โฮจิมินห์ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกและได้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศ แต่แล้วในปี พ.ศ. 2489 ฝรั่งเศสก็อ้างสิทธิ์กลับเข้ามาครอบครองเวียดนามอีกครั้ง

ในด้านสังคม ระหว่างปี 2487–2488 เกิดทุพภิกขภัยรุนแรงทางเหนือของเวียดนามเนื่องจากสภาพอากาศเลวและการแสวงหาประโยชน์ของฝรั่งเศสและญี่ปุ่นประกอบกัน เพราะอินโดจีนฝรั่งเศสต้องจัดส่งธัญพืชแก่ญี่ปุ่น มีผู้เสียชีวิตเพราะการอดอยากระหว่าง 400,000 ถึง 2 ล้านคน

หากพิจารณาถึงเหตุที่คุกคามชาวเวียดนามแล้ว ก็สมควรที่ประชาชนจะรู้สึกเก็บกดและปรารถนาจะปลดแอกแน่นอน เพลงชาติมาในจังหวะที่เหมาะสมในการปลุกทหารและพลเรือนให้ลุกขึ้นและกล้าที่จะสละแม้ชีวิตของตน

และนั้นแหละครับก็คือที่มาทั้งหมดของเพลงชาติเวียดนาม

ข้อมูลโดย เพลงชาติ.com