เพราะที่มาของเพลงชาติสิงคโปร์ เป็นเพลงที่เขียนขึ้นในช่วงที่สิงคโปร์ตื่นตัวเรื่องความเป็นชาตินิยม เนื้อหาของเพลงแม้จะสั้น แต่ก็เต็มไปด้วยพลังปลุกให้คนในชาติมุ่งมั่นนำประเทศสิงคโปร์ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าให้ได้  สมกับชื่อเพลง “มาจูละห์ สิงาปูรา” ซึ่งหมายถึง “สิงคโปร์จงเจริญ” มาดูกันดีกว่าครับว่าโดยรวมแล้วมันต่างกับเพลงชาติไทยของเราอย่างไร

คำว่า มาจูละห์ สิงาปูรา (Majulah Singapura) มาจากภาษามลายู ซึ่งเป็นภาษาราชการ 1 ใน 4 ภาษาที่คนสิงคโปร์ใช้อยู่  เนื่องจากสิงคโปร์เคยเป็นเมืองใต้อาณานิคมของสหพันธรัฐมลายา และมีที่มาจากคำขวัญประจำชาติของสิงคโปร์ สิงคโปร์นิยมใช้คำนี้จารึกในสิ่งที่มีความสำคัญของประเทศชาติ เช่น ตราของแผ่นดินสิงคโปร์ เป็นต้น

แม้ว่าเพลงชาติสิงคโปร์ แต่งขึ้นครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ.2499-2500 แต่ได้บรรเลงครั้งแรกในปีพ.ศ.2502 ในพิธีแต่งตั้งประมุขแห่งรัฐคนใหม่ ที่ชื่อ ยังดีเปอร์ตวนเนอการา เอินจิก ยูซุฟ บิน อิสฮาก

อุดมการณ์หลักในเพลงชาติต่างกับเพลงชาติไทยอย่างไร

ปี พ.ศ.2508 ซึ่งเป็นปีที่สิงคโปร์ได้รับเอกราชจากสหพันธรัฐมลายา เพลง “มาจูละห์ สิงาปูรา” จึงถูกรับรองว่าเป็นเพลงชาติสิงคโปร์มาจนถึงปัจจุบัน

“มาเถิด เรามาสามัคคีกัน

ในจิตวิญญาณดวงใหม่

เราผองจงตะโกนก้องว่า

สิงคโปร์จงเจริญ

สิงคโปร์จงเจริญ”

การปลุกหัวใจคนสิงคโปร์ให้รู้สึกรักชาติแบบฮึกเหิมด้วยถ้อยคำสั้นๆ “เรามาสามัคคีกันในจิตวิญญาณดวงใหม่” ตั้งแต่ก่อนได้รับเอกราช ดูเหมือนจะถูกปักไว้ในใจของคนสิงคโปร์ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันว่า “สิงคโปร์จะต้องเป็นประเทศที่เจริญ เจริญ และเจริญขึ้นเรื่อย” ด้วยหัวใจ ด้วยจิตวิญญาณของคนสิงคโปร์เอง

 

สิงคโปร์ในปัจจุบัน สะท้อนเพลงชาติในวันเก่า

เนื่องมาจากความมุ่งมั่นที่จะผลักดันประเทศให้ก้าวไปสู่ความเจริญ ทำให้สิงคโปร์มีการพัฒนาทุกด้าน แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็ก ประชากรน้อย ทรัพยากรธรรมชาติน้อย แต่เมื่อหันมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่น้อยให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพแทน แล้วแปรศักยภาพของมนุษย์มาสร้างสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นได้ด้วยสติปัญญา ผู้คนยอมที่จะสูญเสียเสรีภาพในด้านการเมืองเพื่อมุ่งประโยชน์ใหญ่ คือ สามารถวางแผนและดำเนินงานพัฒนาชาติได้ในระยะยาว ผิดจากประเทศที่มีประชาธิปไตยแต่ครึ่งๆ กลางๆ

เราจึงเห็นคนสิงคโปร์มีความสามารถ มีวินัยสูง  บ้านเมืองสะอาด ผู้คนเคารพกฎหมายที่เข้มข้น  มีการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขัน สร้างเศรษฐกิจให้ดีทัดเทียมประเทศอื่นๆ ได้ ผ่านการท่องเที่ยวซึ่งมีแผนการประชาสัมพันธ์ที่ดี ผ่านการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนเป็นหลัก จนทำให้ประเทศร่ำรวยมั่งคั่ง และเป็นประเทศที่มีการพัฒนา เพราะจิตวิญญาณของคนสิงคโปร์เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ “สิงคโปร์จงเจริญ สิงคโปร์จงเจริญ” เหมือนในเพลงชาติสิงคโปร์นั่นเอง

บทความโดย Wiki เพลงชาติไทย