เพราะคนไทยถูกฝึกให้ยืนเคารพเพลงชาติไทย เช้า-เย็นมาเป็นเวลานาน นานจนไม่รู้สึกว่านี่คือเรื่องแปลก แต่ในยุคที่คนทั้งโลกติดต่อกันผ่านอินเตอร์เน็ต คนรู้จักเรื่องราวแม้กระทั่งความคิดเห็นของคนข้ามโลกผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เราจึงมีโอกาสได้พบข่าว ชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นกันมากมายที่เห็นคนไทยยืนตรงเคารพธงชาติ ไม่ว่าจะกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ เหมือนประเทศไทยหยุดเวลาไว้เพื่อการยืนตรงเคารพธงชาติอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศ แม้ขณะกำลังทำการซื้อขาย ต่อรองราคาสินค้ากัน ก็สามารถหยุดได้ทั้งสองฝ่าย จบเพลงชาติแล้วค่อยดำเนินการต่อ

คลิปเคารพธงชาติในที่สาธารณะของคนไทย การแสดงความเห็นของต่างชาติถูกแชร์ออกไปในโซเชียล ชาวต่างชาติค่อนข้างแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ชื่นชมที่คนไทยแสดงออกถึงความรักชาติเช่นนี้ บ้างก็กล่าวว่า ประเทศของตนไม่มี อยากให้ที่ประเทศมีบ้าง หรือใช้คำพูดอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ทำไมต่างชาติต้องแปลกใจการยืนเคารพเพลงชาติ

นั่นสิ ทำไมต้องแปลกใจ ชาติอื่นเขาไม่ยืนทำความเคารพธงชาติแบบเราหรือ

ก่อนอื่นคงต้องมาทำความเข้าใจนิยามคำว่า “ยืนทำความเพลงชาติแบบไทย” เสียก่อนว่า มีคำจำกัดความแค่ไหน

การยืนทำความเคารพธงชาติไทยแบบไทย คือ การยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นในเวลา 8.00 น.และ 18.00 น.ของทุกวันในที่สาธารณะ

การแสดงความเคารพแบบไทยดังกล่าวนั่นเอง เป็นที่มาของคลิปและความเห็นจากชาวต่างชาติ เพราะโดยทั่วไปแล้ว ประเทศอื่นๆ จะแสดงความเคารพกันต่อเมื่อมีการพิธีสำคัญ ไม่ใช่แสดงความเคารพแบบ ทุกที่ ทุกวัน ตรงเวลา ไม่จำกัดสถานที่ ไม่เกี่ยงกิจกรรมที่กำลังทำแบบเรา

ประเทศไหนยืนเคารพเพลงชาติแบบไทยบ้าง

“ไม่รู้ ไม่ใช่ไม่มี” น่าจะเป็นเพราะแนวคิดทัศนคติแบบนี้ ทำให้คนไทยบางคนอดเก็บความอยากรู้ไว้ไม่ได้ ต้องตั้งกระทู้ถาม ทำให้มีคนเข้าไปตอบ และทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมว่า ก็มีเหมือนกัน แต่ถึงกระนั้นก็ไม่เหมือนการเคารพธงชาติและเพลงชาติของคนไทยเสีย 100%

  • ประเทศไต้หวัน ประเทศแรกที่มีคนยืนยันว่า มีการเคารพเพลงชาติแบบไทยก็คือ ประเทศไต้หวัน มีการเปิดเพลงชาติในเวลา 17.30 น.ที่สวนสาธารณะ ซึ่งทุกคนจะหยุดยืนตรงกันหมด ทั้งนี้ ความเห็นนี้ได้รับการยืนยันเพียงสิ่งที่พบเห็น ไม่ได้ระบุว่า แท้จริงแล้วที่ประเทศไต้หวันมีวัฒนธรรมเปิดเพลงชาติและหยุดแสดงความเคารพทุกวันหรือไม่ เนื่องจากต่อจากความเห็นนี้ไป ก็มีผู้แสดงความเห็นต่างว่า ประเทศไต้หวันไม่มี
  • ประเทศสิงคโปร์ มีผู้ยืนยันว่า ที่โรงเรียนที่ลูกเรียนอยู่ในประเทศสิงคโปร์มีการเคารพธงชาติเช่นกัน แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปหรือไม่
  • อินโดนีเซีย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการยืนตรงเคารพธงชาติ
  • ประเทศปากีสถาน ผู้แสดงความเห็นระบุว่า เพื่อนชาวปากีสถานยืนยันว่า ในประเทศปากีสถานนั้น เด็กต้องเข้าแถวร้องเพลงชาติก่อนเข้าเรียน แต่ไม่มีการเชิญธงชาติแบบไทยเรา เพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าใกล้เคียง ในแง่ของการเคารพเพลงชาติ
  • ประเทศญี่ปุ่น มีข่าวกรณีคนญี่ปุ่นไม่ยืนเคารพเพลงชาติโดยอ้างเหตุผลเรื่องคำสอนทางศาสนาว่า ไม่เคารพสิ่งอื่นนอกจากพระเจ้า เรื่องนี้เป็นคดีฟ้องร้องถึงศาล ในที่สุด ศาลญี่ปุ่นระบุว่าคำสั่งให้ยืนเคารพเพลงชาติและธงชาติชอบด้วยกฎหมาย เพราะถึงแม้รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นจะไม่ได้ระบุถึงการเคารพต่อสัญลักษณ์ของชาติ หากแต่การยืนตรงโดยพร้อมเพรียงจะทำให้พิธีการต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม
  • ประเทศจีน ที่โรงเรียนนานาชาติฉางโจว ได้ระบุระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียนว่าด้วยความเคารพไว้ในข้อ 10 ว่า

“10. การทำความเคารพ: ให้ความเคารพครู อาจารย์ ตลอดจนสัญลักษณ์ที่กำหนด เช่น การเคารพธงชาติ”

ประเทศที่ยกมาข้างต้นนั้น เป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ประเทศอื่นๆ ก็มีการแสดงความเคารพธงชาติและเพลงชาติเหมือนกับประเทศไทย แต่ดูเหมือนว่า การแสดงความเคารพเหล่านั้น จะเน้นไปที่งานพิธีการบ้าง การเคารพในรั้วโรงเรียนบ้าง และแม้ว่าจะมีคนไทยไปเจอเรื่องเคารพเพลงชาติในประเทศไต้หวันก็จริง แต่ก็ไม่ยืนยันว่า การแสดงความเคารพเหล่านั้น ชาวไต้หวันแสดงเป็นธรรมเนียมประเพณีทุกวันหรือไม่

แต่จากความเห็นที่ชนในประเทศต่างๆ มาแสดงความชื่นชมไว้ใต้คลิปการแสดงความเคารพเพลงชาติแบบไทยๆ ที่พร้อมใจกันหยุดกิจกรรมทุกอย่างแบบไม่มีข้อแม้เงื่อนไข ก็แสดงให้เห็นว่า ประเทศอื่นๆ ที่กล่าวอ้างมามิได้แสดงความเคารพแบบไทยที่ ทุกที่ ทุกวัน ทุกกิจกรรม ตามเวลาที่กำหนดทั้งเช้าและเย็นเหมือนไทย

กล่าวโดยสรุปก็คือ หากกำหนดนิยามคำว่า ยืนทำความเคารพธงชาติแบบไทย คือ การแสดงความเคารพทุกที่ ทุกวัน ไม่มีข้อแม้เรื่องกิจกรรม ตามเวลาที่กำหนด ก็ไม่มีประเทศใดที่ทำแบบไทย เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ต่างชาติอาจรู้สึกทึ่งและชื่นชมในการเคารพเพลงชาติไทยของชาวไทยทุกคน เพื่อนๆหรือน้องๆที่สนใจ อาจดูเพิ่มเติมได้ที่บทความ ต่างชาติคิดอย่างไรกับการเคารพเพลงชาติของคนไทย

บทความลิขสิทธิ์โดย เพลงชาติ.com ครบเครื่องเรื่อง “เพลงชาติไทย”