หลังจากที่ได้นำเสนอบทกลอนเพลงชาติไทยไปหลายบทแล้ววันนี้พี่เพลงชาติจะพาเพื่อนๆน้องๆมาดูรูปแบบการประพันธ์แบบอื่นกันบ้าง ซึ่งก็คือ กาพย์ยานี 11 ชาติเชื้อไทย โดย อวิชฺชาภิกฺขุ

กาพย์เพลงชาติไทยชิ้นนี้ มีจุดเด่นตรงที่ ผู้ประพันธ์เป็นพระภิกษุและใช้ฉายาในการประพันธ์ โดยเนื้อหา เป็นการนำเพลงชาติไทยมาคิดต่อยอดโดยเทียบเคียงกับ ข้าราชการ และนักการเมือง ที่เหมือนจะทำตัวให้ผิดเพี้ยนจากบุคคลในอดีตที่ปรากฏในเพลงชาติไทย

เพลงชาติ ผงาดเชื้อ………….”    รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย ”

เตือนเว้า แต่เยาว์วัย……………..ฝังใจย้ำ ทุกค่ำเช้า

 

ธงชาติ-ศาสน์-กษัตริย์……….     โบกสะบัด บนยอดเสา

ศูนย์รวม สวมใจเรา………………เคารพรัก สามัคคี

 

บรรพชน สละชีพ………………  ณ ทวีป อุดมนี้

นานเนา เฝ้ารักษ์พลี………………เราจึงมี ที่อยู่-กิน

 

แผกพาน ลูกหลานไพล่………    มิใส่ใจ ลืมใฝ่สิ้น ?

รักชาติ แค่ตวัดลิ้น………………..จินดาแด เห็นแก่ตน

 

หลายตา ข้าราชการ…………..   ช่างเชี่ยวชาญ การฉ้อฉล

หากิน กับสินบน…………………..จนขายชาติ พินาศนำ

 

สามานย์ นักการเมือง………….  คิดแค่เรื่อง อำนาจล้ำ

ทุจริต ทุกกิจกรรม…………………ตะกรามงาบ กับงบประมาณ

 

ประชา สาละวน………………….เรื่องส่วนตน กระมลซ่าน

เสาะหา ทรัพย์สาธารณ์………    ยักยอกปาน เป็นของตัว

 

อนาคต คงหมดหวัง……………. หากไทยยัง ไม่ชังชั่ว

คดคิด จิตมืดมัว………………    เห็นแก่ตัว ทั่วชาติไทย ฯ

ชอบไม่ชอบ หรือมีความเห็นอย่างไรสามารถส่งมาคุยกับพี่เพลงชาติกันได้เลยนะครับ