กลอนเพลงชาติไทยชิ้นนี้ ผู้ประพันธ์ไม่ได้ตั้งชื่อกลอนไว้ โดยลักษณะของงานเป็นกลอนเพลงชาติอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่น่าจะมี “ข้างหลังเพลง” ที่มีการเมืองในขณะนั้นเป็นแรงบันดาลใจ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเหมือนการตีความเพลงชาติไทย มีการบรรยายความหมายของ ไตรรงค์ 3 สีที่ปรากฏบนผืนธงชาติล้วนๆ จึงเป็นบทกลอนอีกชิ้นหนึ่งที่มีความไพเราะ

อัญเชิญธงชาติไทยด้วยใจรัก                   ดวงใจภักดิ์แด่แผ่นดินถิ่นสยาม

สากลโลกกล่าวลือระบือนาม                   ทั่วเขตคามแซ่ซร้องร้องอวยชัย

เป็นศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ                 เป็นโอภาสส่องใจยิ่งสิ่งไหน

เป็นบ่อเกิดสามัคคีมีวินัย                         หลอมดวงใจไทยให้มั่นนิรันดร

แดงคือชาติปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่อง             ขาวประเทืองเรืองจำรัสประภัสสร

คือสถาบันพุทธศาสน์พระชินวร                คำสั่งสอนควรค่ารับประดับใจ

สีน้ำเงินคือองค์มหากษัตริย์                     พระขจัดทุกข์ไทยให้ผ่องใส

พระเป็นพ่อหลวงปวงชาวไทย                  ถวายชัยให้พระองค์ทรงพระเจริญ

สามสถาบันนี้มีค่าล้น                              ขอผองชนแซ่ซร้องร้องสรรเสริญ

ประกาศให้โลกรู้ไทยจำเริญ                     ขอเชื้อเชิญประกาศกล้าข้าคือไทย

และนั่นก็คือกลอนเพลงชาติไทย ที่แต่งโดยคุณสมหมาย มะลิกอง นั่นเองครับ หากน้องๆเพื่อนๆสนใจศึกษากลอนเพลงชาติเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่หมวดหมูกลอนเพลงชาติไทยนั่นเองครับผม