เพลงชาติไทย เพลงของคนไทยทุกคน

เพลงชาติไทย  เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและความเป็นไทของชนในชาติ คำร้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของชาติไทยที่สามารถรักษาความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้  เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนไทยทุกคนมีความหวงแหนสิ่งที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างและรักษาไว้ด้วยความสามัคคีและเสียสละ มีความเป็นนักสู้แต่ไม่เคยระรานใคร

ยามที่เราร้องเพลงชาติไทย  ขณะที่มีการอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาหรืออัญเชิญลงจากยอดเสา เราจึงควรแสดงออกด้วยความเคารพและภาคภูมิใจ ด้วยเหตุดังกล่าว ทุกโรงเรียนในประเทศจึงมีประเพณีอันดีงามว่า ทุก ๆ เช้าก่อนเข้าเรียนให้นักเรียนทุกคนรวมตัวเข้าแถวร้องเพลงชาติเพื่อปลูกฝังความรู้สึกรักชาติ เพราะเยาวชนคือ คนรุ่นต่อไปที่จะทำหน้าที่ธำรงรักษาเอกราชของชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป ตราบนานเท่านาน

วิดีโอเพลงชาติไทย (ฉบับ HD)

ความหมายของเพลงชาติไทย  (ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา อธิบาย)

ประเทศไทยเป็นถิ่นที่รวมชนผู้มีเลือดหเนื้อเชื้อชาติไทยไว้ให้ได้อยู่อาศัยร่วมกัน แผ่นดินทุกส่วนของประเทศไทย
ย่อมเป็นของชาวไทยทุกคน ประชาชนไทยรักษาแผ่นดินไทยทั้งหมดไว้ได้ ก็ด้วยทุกคนมีน้ำใจสามัคคี รักคนไทยด้วยกัน
และรักประเทศชาติ ชนไทยรักที่จะอยู่อย่างสุขสงบ แต่ถ้าจำเป็นต้องรบกับศัตครูแล้วคนไทยไม่เคยขลาดกลัวเลย
ไม่มีวันยอมให้ศัตรูหน้าไหนมาข่มขู่ทำลายความเป็นอิสระของชาติไทยได้ ทุกคนยอมสละเลือดทุกหยดเพื่อชาติไทยอยู่ยั่งยืน
จะปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป และให้มีแต่ชัยชนะตลอดไป.

เนื้อรองเพลงชาติไทยฉบับปัจจุบัน

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ

ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี

เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

Thai National Anthem in English (Meaning)

Thailand is founded on blood and flesh

Thai people share every portion of the land that belongs to us,

Thus we must take a good care of Thailand.

The reason why Thailand still exists is because the Thai people have long loved another and been harmonized.

We, All Thai, are peace-loving people

However in the time of war, unfearfully, we’ll fight to the bitter end.

None is allowed to oppress and destroy our independence;

To sacrifice every droplet of blood as a national offering, we are always ready,

For the sake of our country’s progress and victory. CHAIYO!

เกร็ดความรู้เพลงชาติไทย

ทำไมต้องศึกษาเพลงชาติไทย

ถ้ากล่าวถึงเพลงชาติไทย คงอดไม่ได้ที่จะนึกถึงบทเกริ่นนำก่อนเพลงชาติไทยจะดังขึ้น

ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย 

ทำไมต้องศึกษาเพลงชาติไทย หากมีใครถามเช่นนี้ พี่เพลงชาติคงต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่า แล้วทำไมถึงไม่ต้องศึกษาเพลงชาติไทย ไม่ใช่คำพูดแบบเจตนากวนอารมณ์ใคร แต่หากจะถามก็ควรถามให้ครบทั้ง 2 ทางคือ ทางรับและปฏิเสธ เพื่อนำเหตุผลมาเปรียบเทียบกันว่า อย่างไหนมีเหตุผลที่มีน้ำหนักมากกว่ากัน จะได้หาข้อสรุปได้ว่า แล้วจริงๆ คนไทยควรศึกษาเพลงชาติไทยหรือไม่

เราควรศึกษาเพลงชาติไทยเพราะ

  1. เพลงชาติไทยได้ปลุกจิตสำนึกให้รักชาติเพราะกว่าจะมีทุกวันนี้ต้องผ่านอุปสรรคนานัปการ
  2. เพลงชาติไทยทำให้รักและหวงแหนเอกราชของชาติไทยที่บรรพบุรุษช่วยกันรักษามาได้จนถึงทุกวันนี้ ไม่มีเอกราช ก็ไม่มีสิทธิ์ร้องเพลงชาติของตัวเอง
  3. เพลงชาติไทยทำให้เราได้เห็นความตั้งใจจริงของคนไทยในอดีตที่ให้ความสำคัญกับเพลงชาติที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เพราะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ เพลงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมครั้งแล้วครั้งเล่า
  4. เพลงชาติทำให้เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาเรื่องการเมืองการปกครองประเทศที่มีผลกระทบต่อเพลงชาติไทยในแต่ละยุคสมัย
  5. เพลงชาตินั้นได้สร้างจิตสำนึกเป็นคนไทยที่มีใจกตัญญูต่อผู้มีคุณูปการต่อประเทศไทยมากมายไม่ว่าในแง่ไหน

กลับกันเราไม่จำเป็นต้องศึกษาเพลงชาติไทยเพราะ

  1. เพลงชาติมีให้ร้องเพื่อจะได้ปลุกจิตสำนึกให้รักชาติ แค่เพลงชาติที่ใช้ในปัจจุบันก็บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว
  2. ความรู้เรื่องเพลงชาติเป็นความรู้ประเภท รู้ก็ได้ ไม่รู้ก็ได้ ไม่มีผลกระทบอะไรต่อชีวิตประจำวัน
  3. สิ่งอื่นในโลกนี้มีให้ต้องเรียนรู้อีกมากและสำคัญกว่าประวัติเพลงชาติด้วย
  4. การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ศึกษาทางอื่นก็ได้ ไม่ใช่จากเพลงชาติได้อย่างเดียว
  5. จะมีสักกี่คนกันที่ได้ยินเพลงชาติแล้วนึกถึงความกตัญญูต่อคนที่มีบทบาททำให้มีเพลงชาติไทยในทุกวันนี้ เหตุผลก็เพราะ ทุกคนมีเรื่องราวต้องคิด ต้องนึกถึงมากมายแล้ว

พยายามที่จะหาเหตุผลมารองรับว่า ทำไมเราไม่ควรศึกษา ดูเหมือนจะยากอยู่สักหน่อย แล้วก็ฟังไม่ค่อยจะขึ้นสักเท่าไหร่

เอาเป็นว่า เมื่อเปรียบเทียบกันโดยละเอียดแล้วนั้นแล้ว เหตุผลที่ควรศึกษาดูจะมีน้ำหนักดีกว่า จึงเป็นอันสรุปได้ว่า เราต้องศึกษาเพลงชาติไทยเพื่อ ปลุกจิตสำนึก รู้สึกรักเอกราช เพื่อชาติต้องเต็มที่ คนดีต้องมีกตัญญู